Velkommen

NK-Tec Bygningsundersøgelser er et rådgivende ingeniørfirma, med speciale i  undersøgelser af alle typer af bygninger. Vi er til for at skabe tryghed, og afdække muligheder.
 
 
Med mere end 30 år's erfarring i brancen, er vi godt klædt på, til at hjælpe med stort set alle problematikker omkring bygninger, og vil med kunden i centrum løse netop din opgave, således at størst mulig tryghed opnåes.
 
 
 
Køberrådgivning
NK-TEC kan hjælpe dig som køber, med at tage den rigtige beslutning igennem køberrådgivning. En købergennemgang skaber et godt overblik over husets stand, og hjælper ofte med det store spørgsmål om man skal købe eller ej. Kan det lade sig gøre at bygge til, eller er den væg vi vil fjerne bærende. Disse spørgsmål kan vi hjælpe dig med at besvare.
 
> Læs mere om køberrådgivning


 

Skimmelsvamp i boligen 
Der er i disse år  stigende fokus på den sundhedsrisiko der kan være ved at bo og opholde sig i boliger hvor skimmelsvamp forekommer.
 
Skimmelsvamp i boligen kan give varrige skader på helbredet samt på din bolig, og det er vigtigt, at der sættes ind i tide, og med de rigtige midler.
 
> Læs mere om skimmelsvamp i boligen


Termografi 

Virksomheden udfører termografi af bygninger, med henblik på bla. at finde kuldebroer, og afdække indsatsområder for udførelse af evt. efterisoleringsarbejder.

Termografi kan også anvendes til at finde utætheder i varme- og brugsvandsrør.


Syn og skøn 
Firmaets indehaver Niels Kjelstrup, har igennem  mange år fungeret som Syns- og skønsmand, i sager der vedrører tvister omkring bygge- og anlægsarbejder, og udmeldes af de civile Retter, samt fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.
 
> Læs mere om syn og skøn


 

Tilsyn ved nyopførelse og renovering 
Opførelsen af dit nye hus eller den længe ønskede tilbygning, er måske en af de største investeringer i dit liv, og skuffelsen og ærgelserne kan være store, såfremt det enten under byggeriet, eller efter viser sig, at kvaliteten ikke er som den burde være.
 
Et uvildigt tilsyn under byggeriet koster mindre end du tror, og giver dig en sikkerhed mod fremtidige slagsmål og ærgelser.
 


 

Fugt i boligen
Fugt og vandintrængen i boliger, kan ud over de akutte synlige skader også på sigt skabe langt alvorligere problemer, såsom grobund for skimmelsvamp og svampevækst.
 
Derfor er det vigtigt, at så snart mistanken om forøget fugtighed i boligen opstår, at årsagen findes, og afhjælpning finder sted rettidigt.
 
Vi kan hjælpe dig med at finde ud af, hvorfra problemerne er opstået, og anvise den rigtige afhjælpningsmetode.