Tilsyn ved nyopførelse og renovering

Den bedste tryghed opnåes ved at inddrage en uvildig bygningssagkyndig, der i udførelsesfasen følger byggeriet, og rapporterer tilbage til den kommende husejer, omkring kvaliteten af det udførte arbejde.
 
Den bygningssagkyndige kan ligeledes når huset er færdigt til aflevering, deltage ved afleveringsforretningen, og sørge for, at de eventuelle mangler der er, bliver registreret.
 
Vi tilpasser opgaven til dit behov, men en typisk model kan være, at vi udfører 8 uanmeldte besøg på byggepladsen, hvor der efter hvert besøg udarbejdes et notat, der beskriver omfanget af evt. mangler ved byggeriet, samt arbejdets stade. Deltager ved afleveringen af huset og udarbejder et afleveringsnotat. Denne ydelse vil typisk koste ca. kr. 15.000,- eksl. moms.